Gjaldskrá Leikskóla Fjallabyggðar

Eftirfarandi afslættir eru veittir af leikskólagjöldum. Ekki er veittur afsláttur af fæðisgjaldi:

  • Systkinaafsláttur er veittur vegna barna á forræði forráðamanns/manna sem hér segir, að því tilskildu að þau eigi sameiginlegt lögheimili í Fjallabyggð: 50% afsláttur vegna 2. barns 75%afsláttur vegna 3. barns 100% afsláttur vegna 4. barns og þar umfram.
  • Einstæðir foreldrar fá 30% afslátt af leikskólagjaldi fyrsta barns.

Námsmenn í 75% námi eða meira sem varir í minnst eitt ár fá 30% afslátt af leikskólagjaldi fyrsta barns.Námsmenn skulu staðfesta nám sitt með vottorði frá viðkomandi skóla fyrir hverja önn. Leikskólagjöld og fæðisgjald skulu felld niður ef börn eru fjarverandi í 1 mánuð eða lengur vegna veikinda barns, að því tilskildu að veikindavottorð liggi fyrir. Að sama skapi er heimilt, að höfðu samráði við félagsþjónustu Fjallabyggðar, að fella niður leikskólagjöld ef félagslegar aðstæður valda langvinnum fjarvistum.

* Útfærsla skv. einingarverði vistunargjalds 3.684 pr/klst.

Gjaldskrá þessi öðlast þegar gildi með staðfestingu bæjarstjórnar Fjallabyggðar og samþykkt í bæjarstjórn Fjallabyggðar þann 1. desember 2021 og tekur gildi 1. janúar 2022.

Leikskólagjöld*

2022


4 klst. 14.736

4,5 klst. 16.578

5 klst. 18.420

5,5 klst. 20.262

6 klst. 22.104

6,5 klst. 23.946

7 klst. 25.788

7,5 klst. 27.630

8 klst. 29.472

8,5 klst 31.314


Skólamatur

Morgunverður

2.350

Hádegisverður

4.810

Síðdegisverður

2.350

Annað

Vistunartími ekki virtur (pr. skipti) 500